ANA SAYFA
MEKTUPLAR 1
FLASH OYUNLAR
KOMİK BİLMECE
MEB DEN ONLİNE DERS TAKİBİ
ATATÜRK'ÜN VİDEOLARI
ŞİİR SLAYTLARI
100 TEMEL ESER
FEN KONU ANLATIMLARI
ANLATIMLI KONULAR- MATEMATİK
ANLATIMLI KONULAR - İNGİLİZCE
ANLATIMLI KONULAR- TÜRKÇE 6. SINIFLAR
ANLATIMLI KONULAR-GÜZEL KONUŞMA YAZMA 6. SINIF
ANLATIMLI KONULAR- SOSYAL BİLGİLER 6. SINIF
ANLATIMLI KONULAR- VATANDAŞLIK 7. SINIFLAR
ANLATIMLI KONULAR- DİN KÜLTÜRÜ 6
BİLGİ YARIŞMASI
NOSTALJİK RESİMLER
ZEKA TESTİ
GÜZEL SÖZLER
WEB SİTESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLERİM İÇİN
DERS ÇALIŞMA PROGRAMI
MAYONEZ.NET TEN PROGRAM VE OYUNLAR İNDİR
BİLGİCİK.COM'DAN ÖĞRENCİ HAZİNE SANDIĞI
SEN YAZ O OKUSUN
DİN KÜLTÜRÜ DERSİ 4. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF 1. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF 1. ÜNİTE TEST 3
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF ÜNİTE 2 TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF 2. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜRÜ 4. SINIF 3. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF 3. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF 4. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF 5. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIFLAR 6. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIFLAR 1. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIF 1. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIFLAR 2. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIF 2. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIF 3. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIF 4. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIF 5. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIFLAR 6. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 3
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 2. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 2. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 3. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 4. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 5. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 5. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ DERSİ 6. SINIF 6. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 7. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 7. SINIF 1. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 7.SINIF 2. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 7. SINIF 2. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 7.SINIF 2. ÜNİTE TEST 3
=> DİN KÜLTÜRÜ 7. SINIF 3. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 8.SINIF 4. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIFF 5. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 7. SINIF 6. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 1. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 2. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 2. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 8.SINIF 3. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 4. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 5. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIFLAR 6. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ YAZILI SINAVLARI İNDİR
=> DİN KÜLTÜRÜ 7. SINIF 2. ÜNİTE TEST 4
=> 6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2. ÜNİTE TEST 3
=> DİN KÜLTÜRÜ 2. ÜNİTE 8. SINIF TEST 3
=> 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2. ÜNİTE TEST 3
=> 6.SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ 2. ÜNİTE TEST 4
=> 7. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ DERSİ 2. ÜNİTE 5. TEST
=> DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTLERİ
=> 8.SINIF 1. ÜNİTE TEST 2
=> 8.SINIF 2. ÜNİTE TEST 4
=> 8.SINIF 3. ÜNİTE TEST 3
=> 7. SINIFF 4. ÜNİTE TEST 3
=> 8. SINIF 5. ÜNİTE TEST 2
=> 8. SINIF 6. ÜNİTE TEST 2
=> 6. SINIFLAR 1.ÜNİTE TEST 4
=> 6. SINIF 2. ÜNİTE TEST 5
=> 6.SINIFLAR 3. ÜNİTE TEST 3
=> 6.SINIFLAR 4. ÜNİTE TEST 3
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 5. ÜNİTE TEST3
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 6. ÜNİTE TEST 2
=> 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 3. ÜNİTE TEST 3
=> 8. SINIF 5. ÜNİTE SORULARI 4
=> 6. SINIF 5. ÜNİTE TESTİ 5
=> 7. SINIF 5. ÜNİTE TEST 2
=> 7. SINIF 6. ÜNİTE TEST 2
=> 8. SINIF 6. ÜNİTE TEST 3
=> 7. SINIF 1. ÜNİTE TEST 3
=> 6. SINIF 5. ÜNİTE 5. TEST
=> 8. SINIF 5. ÜNİTE TEST 4
=> 8. SINIF 6. ÜNİTE 4. TEST
=> 7. SINIFLAR 6. ÜNİTE TEST 3
=> 8. SINIF 4. ÜNİTE TEST 3
=> 6. SINIF 3. ÜNİTE TEST 4
=> 6. SINIF 2. ÜNİTE TEST 6
=> 8. SINIF 2. ÜNİTE TEST 5
=> 7. SINIF 1. ÜNİTE TEST 4
=> 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 5. ÜNİTE TEST 3
=> ONLİNE TESTLER BULMACALAR
=> 4. SINIF 2. ÜNİTE TEST 3
=> 4. SINIF 3. ÜNİTE TEST 3
=> 4. SINIFLAR 4. ÜNİTE TEST 3
=> 4. SINIFLAR 5. ÜNİTE TEST 2
=> 5. SINIFLAR 2. ÜNİTE TEST 4
=> 5. SINIF 3. ÜNİTE TEST 2
=> 5. SINIF 4. ÜNİTE TEST 2
=> 5. SINIFLAR 5. ÜNİTE TEST 2
=> 7. SINIF 4. ÜNİTE TEST 4
=> 8. SINIFLAR 4. ÜNİTE TEST 4
=> 7. SINIFLAR 4. ÜNİTE TEST 5
=> 8. SINIFLAR 4. ÜNİTE TEST 5
=> 6.Sınıf 3. Ünite Son Peygamber Hz. Muhammed(sav)
=> 4. Sınıf 3. ünite Hz Muhammed(SAV)
=> 5. Sınıf 3. Ünite Hz .Muhammed (sav)
DİNİ BİLMECELER
DİLEK VE ŞİKAYETLERİNİZ
 

DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 4. ÜNİTE TESTİ

1- İlahi dinlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Allah tarafından gönderilmiştir.
b) Peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilmiştir.
c) İnsanların hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını amaçlar.
d) Her peygambere ait kutsal metinler bulunmaktadır.

2- Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden değildir?

a) Hinduizm
b) Hıristiyanlık
c) İslamiyet
d) Yahudilik

3- Din ve din anlayışı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Dinler, insanlar tarafından içinde bulundukları koşullara göre yorumlanmıştır.
b) İlahi dinlerin kaynağı aynı olduğundan aralarında yorum farkı bulunmamaktadır.
c) İlahi dinlerin temel kaynakları kutsal kitaplardır.
d) Kişiler tarafından yapılan yorumlar dinin kendisi değildir.

4- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yorum farklılığının nedenlerinden biri değildir?

a) İnsanların görünümleri farklı olduğu gibi düşünceleri de farklıdır.
b) İnsanlar doğuştan birbirinden farklı ruhsal özelliklere sahiptir.
c) İnsanların birbirinden etkilenmesi normal karşılanmalıdır.
d) Farklı kişiliklere sahip olan insanlar olayları farklı şekilde algılar ve yorumlarlar.

5- Aşağıdakilerden hangisi din anlayışını çeşitlendiren nedenlerden biri değildir?

a) Yaşadığımız çevre bizde farklı değer yargılarının oluşmasına neden olur
b) İçinde bulunduğumuz kültür, hayata bakışımızı etkiler.
c) İnsanın huy ve karakterinin onun din anlayışına etkisi olduğu söylenemez.
d) Bilgi ve deneyimler, din anlayışına etki eder.

6- İnanç ve ibadetler konusunda ayrışan farklı dini ekollerin her birine ne denir?

a) Din
b) Cemaat
c) Tarikat
d) Mezhep

7- İslam mezhepleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) Büyük mezheplerin başlangıcı Peygamberimiz dönemine kadar uzanır.
b) Mezhepler, çoğunlukla onların kurucularının adını taşır.
c) Mezheplerin ortaya çıkışında sosyal ve siyasi etkenler etkili olmuştur.
d) Mezhepler peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkmıştır.

8- Farklı görüşlere karşı doğru tutum nasıl olmamalıdır?

a) Farklılığın nedenini araştırmak.
b) Farklı düşüncenin zararlarını anlatmak.
c) Doğruluk payının olup olmadığını düşünmek.
d) Farklı düşüncelere saygılı olmak

9- Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın inançla ilgili yorumlarının temel amaçlarından biri değildir?

a) Farklılık oluşturarak İslam inançlarını güçlendirmek.
b) Tevhit inancı hakkında doğru ve sağlam bilgiler sunmak.
c) İslam inançlarını anlaşılır biçimde yorumlamak ve açıklamak.
d) İslam inançlarına yönelik eleştirilere cevap vermek.

10- Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili mezheplerden biri değildir?

a) Eşarilik
b) Şiilik
c) Hanefilik
d) Maturidilik

11- İbadetler ve uygulamalar hakkında açıklayıcı bilgiler veren İslami ilim dalı hangisidir?

a) Tasavvuf
b) Kelam
c) Hadis
d) Fıkıh

12-Aşağıdakilerden hangisi ibadetler ve uygulamalarla ilgili mezheplerden biri değildir?

a) Maturidilik
b) Hanbelîlik
c) Hanefilik
d) Şafiilik

13- Dinin ahlaki ve ahirete yönelik boyutunu ön plana çıkaran, kendine has düşünceler ve mistik yorumlar geliştiren İslamî ilim dalına ne denir?

a) Fıkıh
b) Kelam
c) Tasavvuf
d) Tefsir

14- Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi oluşum içinde yer alır?

a) Tarikatlar
b) Fıkhî mezhepler
c) İnançla ilgili mezhepler
d) Meslekler

15- Aşağıdakilerden hangisi farklı din anlayışlarına saygılı olmanın kazançlarından biri sayılamaz?

a) Toplumsal hoşgörü gelişir.
b) Din anlayışları, birçok boyutuyla zenginleşir.
c) Din ve mezhep kavgalarının önüne geçilir.
d) Yorumların çoğalması dinin aslının değişmesine yol açar.

16- Laiklikle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

a) Laiklik insanların dini inançlardan arındırılmasıdır.
b) Laiklik, devlet yönetiminin dini prensiplerin bağlayıcılığından arındırılmasıdır.
c) Laiklikte dini kurallar hukukun kaynakları arasında yer almaz.
d) Laiklikte din ayrımı yapılmaz.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: SLauGHTeR, 25.03.2015 17:12:13:
Hem kolay hemde güzel bir test olmuş teşekkürler(a ma biraz daha zor olabilirdi) :

Yorumu gönderen: feyza, 12.03.2015 12:02:51:
harika bravo çok beyendim mersi

Yorumu gönderen: rüya, 24.05.2014 19:52:33:
bence çok da güzel değil üstelik çok kolay olmuş biraz öğrencileri zorlayın

Yorumu gönderen: şeyma , 23.05.2014 13:40:36:
Çok güzel olmuş teşekkür ederim

Yorumu gönderen: Anıl, 22.05.2014 19:37:33:
soruların bazıları yanlışşş..!

Yorumu gönderen: irem, 20.05.2014 12:41:28:
Çok basittii Çok İşime yaradıı

Yorumu gönderen: derya, 14.05.2014 11:51:10:
cok isime yaradı ;

Yorumu gönderen: seda, 12.05.2014 19:41:54:
sorulr iyiymiş

Yorumu gönderen: mira, 04.05.2014 13:44:19:
performans çdevimi yaptım

Yorumu gönderen: sudemaNga2000@......com, 27.04.2014 18:02:29:
belki biraz daha zor olablir fakat güzeldi.(outlooktan eklemek isteyen varsa eklesin)

Yorumu gönderen: cansu, 27.04.2014 14:00:30:
cok kolaydı

Yorumu gönderen: buse , 27.04.2014 11:05:10:
güzel bir testti teog sınavından önce güzel bir test oldu...

Yorumu gönderen: çelek , 26.04.2014 14:33:38:
çok kolaydı

Yorumu gönderen: ömer faruk , 26.04.2014 14:18:33:
çok güzel olmuş hazırlayanların ellerine sağlık

Yorumu gönderen: mehmet, 26.04.2014 10:20:14:
igçenç

Yorumu gönderen: VERDA , 24.04.2014 10:46:56:
COK GÜZEL Bİ TESTTİ ÇOK TEŞEKKÜRLER

Yorumu gönderen: inci, 03.04.2014 18:30:38:
sorulardan tövbeki bir şey anladım

Yorumu gönderen: GizemliYabancı, 02.04.2014 19:04:40:
95

Yorumu gönderen: S.A, 31.03.2014 14:29:35:
100

Yorumu gönderen: özlem, 29.03.2014 21:18:29:
mükemmel birşey bu :-Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:


 
saat
E- OKULA GİR
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=