ANA SAYFA
MEKTUPLAR 1
FLASH OYUNLAR
KOMİK BİLMECE
ŞİİR SLAYTLARI
BİLGİ YARIŞMASI
NOSTALJİK RESİMLER
ZEKA TESTİ
GÜZEL SÖZLER
WEB SİTESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLERİM İÇİN
DERS ÇALIŞMA PROGRAMI
MAYONEZ.NET TEN PROGRAM VE OYUNLAR İNDİR
BİLGİCİK.COM'DAN ÖĞRENCİ HAZİNE SANDIĞI
SEN YAZ O OKUSUN
DİN KÜLTÜRÜ DERSİ 4. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF 1. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF 1. ÜNİTE TEST 3
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF ÜNİTE 2 TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF 2. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜRÜ 4. SINIF 3. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF 3. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF 4. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIF 5. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 4. SINIFLAR 6. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIFLAR 1. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIF 1. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIFLAR 2. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIF 2. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIF 3. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIF 4. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIF 5. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 5. SINIFLAR 6. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 3
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 2. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 2. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 3. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 4. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 5. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 5. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ DERSİ 6. SINIF 6. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 7. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 7. SINIF 1. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 7.SINIF 2. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 7. SINIF 2. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 7.SINIF 2. ÜNİTE TEST 3
=> DİN KÜLTÜRÜ 7. SINIF 3. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 8.SINIF 4. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIFF 5. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 7. SINIF 6. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 1. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 2. ÜNİTE TEST 1
=> DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 2. ÜNİTE TEST 2
=> DİN KÜLTÜRÜ 8.SINIF 3. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 4. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIF 5. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ 8. SINIFLAR 6. ÜNİTE TESTİ
=> DİN KÜLTÜRÜ YAZILI SINAVLARI İNDİR
=> DİN KÜLTÜRÜ 7. SINIF 2. ÜNİTE TEST 4
=> 6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2. ÜNİTE TEST 3
=> DİN KÜLTÜRÜ 2. ÜNİTE 8. SINIF TEST 3
=> 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 2. ÜNİTE TEST 3
=> 6.SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ 2. ÜNİTE TEST 4
=> 7. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ DERSİ 2. ÜNİTE 5. TEST
=> DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTLERİ
=> 8.SINIF 1. ÜNİTE TEST 2
=> 8.SINIF 2. ÜNİTE TEST 4
=> 8.SINIF 3. ÜNİTE TEST 3
=> 7. SINIFF 4. ÜNİTE TEST 3
=> 8. SINIF 5. ÜNİTE TEST 2
=> 8. SINIF 6. ÜNİTE TEST 2
=> 6. SINIFLAR 1.ÜNİTE TEST 4
=> 6. SINIF 2. ÜNİTE TEST 5
=> 6.SINIFLAR 3. ÜNİTE TEST 3
=> 6.SINIFLAR 4. ÜNİTE TEST 3
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 5. ÜNİTE TEST3
=> DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 6. ÜNİTE TEST 2
=> 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 3. ÜNİTE TEST 3
=> 8. SINIF 5. ÜNİTE SORULARI 4
=> 6. SINIF 5. ÜNİTE TESTİ 5
=> 7. SINIF 5. ÜNİTE TEST 2
=> 7. SINIF 6. ÜNİTE TEST 2
=> 8. SINIF 6. ÜNİTE TEST 3
=> 7. SINIF 1. ÜNİTE TEST 3
=> 6. SINIF 5. ÜNİTE 5. TEST
=> 8. SINIF 5. ÜNİTE TEST 4
=> 8. SINIF 6. ÜNİTE 4. TEST
=> 7. SINIFLAR 6. ÜNİTE TEST 3
=> 8. SINIF 4. ÜNİTE TEST 3
=> 6. SINIF 3. ÜNİTE TEST 4
=> 6. SINIF 2. ÜNİTE TEST 6
=> 8. SINIF 2. ÜNİTE TEST 5
=> 7. SINIF 1. ÜNİTE TEST 4
=> 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ 5. ÜNİTE TEST 3
=> ONLİNE TESTLER BULMACALAR
=> 4. SINIF 2. ÜNİTE TEST 3
=> 4. SINIF 3. ÜNİTE TEST 3
=> 4. SINIFLAR 4. ÜNİTE TEST 3
=> 4. SINIFLAR 5. ÜNİTE TEST 2
=> 5. SINIFLAR 2. ÜNİTE TEST 4
=> 5. SINIF 3. ÜNİTE TEST 2
=> 5. SINIF 4. ÜNİTE TEST 2
=> 5. SINIFLAR 5. ÜNİTE TEST 2
=> 7. SINIF 4. ÜNİTE TEST 4
=> 8. SINIFLAR 4. ÜNİTE TEST 4
=> 7. SINIFLAR 4. ÜNİTE TEST 5
=> 8. SINIFLAR 4. ÜNİTE TEST 5
=> 6.Sınıf 3. Ünite Son Peygamber Hz. Muhammed(sav)
=> 4. Sınıf 3. ünite Hz Muhammed(SAV)
=> 5. Sınıf 3. Ünite Hz .Muhammed (sav)
DİNİ BİLMECELER
DİLEK VE ŞİKAYETLERİNİZ
Yeni sayfanın başlığı
 

7. SINIF 4. ÜNİTE TEST 4

1.   Dinle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Allah tarafından gönderilmiştir
b) Peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilmiştir
c) İnsanların hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını amaçlar
d) İlk olarak İslam dini gönderilmiştir
  
2.   Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın gönderdiği dinlerden değildir?
a) Yahudilik                 b) Budizm
c) İslamiyet                  d) Hıristiyanlık
  
3.   Din ve din anlayışı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Din insanlar tarafından içinde bulundukları koşullara göre yorumlanmıştır.
b) Kişiler tarafından yapılan yorumlar dinin kendisi değildir
c) Yapılan yorumlardan sadece bir tanesi doğrudur.
d) Dünyada bir tane İslam dini vardır; ancak binlerce din anlayışı vardır.
  
4.   Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir yargıdır?
a) Tüm insanlar aynı düşüncelere sahiptirler
b) İnsanlar doğuştan birbirlerin­den farklı özelliklere sahiptirler
c) Farklı kişiliklere sahip olan insanlar olayları farklı şekilde algılar ve yorumlarlar
d) İnsanların görünümleri farklı olduğu gibi düşünceleri de farklıdır.
  
5.   Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir yargıdır?
a) Yaşadığımız çevre bizde farklı değer yargılarının oluşma­sına neden olur
b) Her ortam ve kültür kendine has özellikler taşır
c) Her toplumun din anlayışı birbirinden farklıdır.
d) İnsanlar yaşadıkları çevrenin özelliklerinden etkilenmezler
  
6.   Hem inanç hem de ibadetlerle ilgili ilke­leri farklı yorumlayan düşünce ekollerine ne ad verilir?
a) Din                         
b) Cemaat
c) Mezhep                  
d) Tarikat
  
7.   Peygamberimizin söz ve davranışlarına ne ad verilir?
a) Mezhep                  
b) Sünnet
c) Hadis                       d) Ayet
 
 
8.   Mezheplerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
 
a) Mezhepler peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkmıştır.
b) İslam bilginlerinin dinle ilgili görüşleri sonucunda oluşmuştur.
c) Farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
d) Mezhepler arasında dinin temel ilkeleri ile ilgili farklılıklar vardır.
 
 
 
9.   Aşağıdakilerden hangisi fıkıhla ilgili mezheplerden biri değildir?
a) Malikilik                   b) Mâturîdîlik
c) Hanefilik                  d) Hanbelîlik
 
 
10.         Farklı görüşlerle karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamız yanlış olur?
a) Farklı düşünen kişileri küçümsemek
b) Görüşleri aklımızın ve kalbimizin onayına sunmak
c) Farklı düşüncelerin sebepleri üzerinde düşünmek
d) Niçin farklı düşüldüğünü araştırmak
 
 
11. İslam dininin inanç esaslarını açıklayan ve savunan ilim dalı hangisidir?
a) Tasavvuf                
b) Fıkıh
c) Hadis                       d) Kelam

 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili mezheplerden biridir?
a) Malikilik                   b) Mâturîdîlik
c) Hanefilik                  d) Şafilik

 
 
13. İbadetler hakkında açıklayıcı bilgiler veren ilim dalı hangisidir?
a) Fıkıh                      
b) Kelam
c) Hadis                       d) Tasavvuf

 
 
14. İçtenlikle dini yaşamak ve dinin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek amacıyla yapılan yorumlara ne ad verilir?
a) Fıkıh                      
b) Kelam
c) Hadis                       d) Tasavvuf
 
 
15. Tasavvufla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
a) İnsanları Allah’a yönelmeye teşvik eder
b) Kalp temizliğini önemser
c) Allah sevgisini kazandırmayı amaçlar
d) İnanç esaslarına yöneltilen eleştirilere cevap verir
  
16. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir yargıdır?
a) İslâm’ın temel inanç esasları konusunda da farklı düşünülebilir.
b) Bir dindeki farklı anlayışlar o din ve toplum için bir zenginliktir
c) Farklı anlayışlar farklı toplumla­rın ihtiyaçlarına cevap verir.
d) Farklı din anlayışlarının özgürce ifade edildiği ortamlarda hoşgörü gelişir
 
 
17. İmanla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
a) İman temel de bir kalp işidir
b) İman edecek kişinin özgür olması gerekir
c) Zorlama sonucu gerçekleşen iman geçerlidir.
d) Başkalarının inançlarını zorla değiştiremeyiz.
 
 
18. Laiklikle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
a) Laik devlet bütün dinlere karşı aynı mesafededir
b) Kimse inanç ve davranışlarından dolayı kınanamaz
c) Herkes istediği dine inanmakta ve dininin gereğini yerine getirmekte özgürdür
 
 
 
 
d) Laik devlet dini inançlara karşı çıkar.
 


19. Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorum yapan başlıca mezheplerdendir
A) Hanefilik-Şafilik                   
B) Yesevilik-Malikîlik        
C) Mevlevîlik-Hanbelîlik             
D) Eşarilik-Mâturîdîlik

 

20. İslamiyet’in temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek, içtenlikle Allah’a kulluk ederek dini yaşamak için ortaya çıkan yorumlara ne denir?
A) Tasavvufi yorumlar
B) Fıkhı yorumlar
C) İtikadi yorumlar
D) İktisadi yorumlar

 
 
21. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerinden değildir?
A)   Fıkıh                      
B) İtikat (inanç)    
C) Tasavvuf                              D) Kaza ve kader

 
22. Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı ortaya koyan bir ifade değildir?
A) Din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır.
B) Din tektir, din anlayışları çeşitlidir.
C) Din hiçbir zaman değişmez, din anlayışı zaman ve zemine göre farklılaşabilir. 
D) Din yerel ve bölgeseldir, din anlayışı evrensel karakterdedir.

 
 
23. İnsan yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışan insan kendi mizaç ve karakterinin etkisinde kalır ve farklı sonuçlara varır. İnsanın bu özelliği, farklı din anlayışının oluşmasını sağlayan önemli etkenlerdendir.
 Yukarıdaki parçada din anlayışındaki farklılıklara sebep olan etkenlerde hangisine değinilmiştir?
A)Ekonomi                            
B) İnsanın yapısı              
 
C) Toplumsal değişim           
D) Ortam ve kültür
 

24. İslamiyet’in temel ilkelerine dayanarak ahlakı
güzelleştirmek, içtenlikle Allah’a kulluk ederek dini
yaşamak için ortaya çıkan yorumlara ne denir?
A) Tasavvufi yorumlar
B) Fıkhı yorumlar
C) İtikadi yorumlar
D) İktisadi yorumlar 

25. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki farklılaşmalarla
ilgili doğru bir yargı değildir?
A) İslâm dininin farklı kültürler arasında yaşanması kolaylaşmıştır.
B) İslâm düşüncesinin gelişiminde katkı sağlamışlardır.
C)Müslümanları istikrarsızlığa ve düzensizliğe götürmüştür.
D) İslâm kültüründe farklı bilim dallarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamışlardır


26. Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı
arasındaki farkı ortaya koyan bir ifade değildir?
A) Din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır.
B) Din tektir, din anlayışları çeşitlidir.
C) Din hiçbir zaman değişmez, din anlayışı zaman ve
zemine göre farklılaşabilir.
D) Din yerel ve bölgeseldir, din anlayışı evrensel karakterdedir.

27. İnsan yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu
anlamaya çalışan insan kendi
mizaç ve karakterinin etkisinde kalır ve farklı sonuçlara varır.
İnsanın bu özelliği, farklı din anlayışının oluşmasını sağlayan
önemli etkenlerdendir.
Yukarıdaki parçada din anlayışındaki farklılıklara sebep
olan etkenlerde hangisine değinilmiştir?
A) Ekonomi                            
B) İnsanın yapısı              
C) Toplumsal değişim           
D) Ortam ve kültür
 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerinden değildir?
A)   Fıkıh                      
B) İtikat (inanç)    
C) Tasavvuf                              D) Kaza ve kader


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:


 
saat
E- OKULA GİR
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=